VÅGSTRANDA alltid i minnet vil bli

Inne blant fjell og ved fiskerik fjord

ligger den bygd jeg har kjær.

Der mine venner og kjæreste bor,

i drømme jeg atter er der.

Vågstranda alltid i minnet vil bli,

hvor enn min reise vil ende.

Minner som alltid er gode, fordi

gleden tilbake vil vende.

Den samme glede i hjertet vil bo,

sammen med kjærlighet, vennskap og tro.

Vågstrandas skjønnhet når solen går ned

fins intet annet sted!

Derfra de fineste minner jeg har,

barndommens lykk’lige tid.

Hverdagens barnslige drømmer meg bar

inn i en verden så vid.

Gleden jeg fant i den vakre natur,

bringer meg alltid tilbake.

Opp til den nedfalne seterstøls mur,

stedet jeg ei kan forsake.

De gamle minner til hjertet vil nå,

aldri jeg glemmer det syn som jeg så:

Kveldssol som gløder i fjell som er grønt –

Aldri jeg så det så skjønt!

Tekst: Otto Reistad          Melodi: Nidelven

Fjellsetra 2014

7. Tannpuss i grova

I å o’Janfrid:     Serie om å veksa opp på Vågstranda 1950/60

Tannpuss  i  grova

Av og til set opplevingar djupe spor i eit barnesinn. Nokre leikar det ut i etterkant, held seg i og kosar med minna, vil det skal vare lenge, som ein syg på eit kamferdrops.

I og o’Janfrid fekk vere med på det store eventyret: barneleir på Visthus, Indremisjonens leirstad i Vistdalen.

Det var stort – mykje nytt og spennande. Me skulle ligge i køyesenger, i heimlaga sovepose. Mamma hadde bretta og sydd sammen ullteppe, og med  tannkost, vaskeklut og nattdrakt i ranselen, tok me buss og ferge til Molde – mamma var med.

På Norrøna Kafe og pensjonat venta Jenny Huse, leiar og i slekt med oss. Ungeflokken vart lessa inn i buss, og ferda gjekk innover Langfjorden til Vistdalen, til brua over elva Vista, som bukta seg rundt eigedommen.

Dagane gjekk med leik og moro, andakt og bibeltimar, måltida i ein stor matsal saman med alle dei andre ungane – der fekk me ete det me fekk!

Men det mest spennande var likevel morgon- og kveldsstellet: med tannkost og vaskeklut gjekk turen ned til elva, og i det friske, kalde vatnet fekk sveitte, sand og gras gje tapt – det var tøft!

Vel heime på Teia, sat leirminna framleis i hugen; me ville vere på leir ei stund til. Me leika køyeseng ved at den eine låg oppå bordet, den andre under. Me la oss i ullteppesoveposane, leika det var kveld.

Men har de ikkje gløymt noko? I nattdrakt og med tannkost og klut, tusla i og o’Janfrid bort i grova, som rann forbi Teia  – pussa og vaska, og rusla inn igjen, ned i soveposen, kveldsbøn og godnatt:

”Kjære Gud, eg har det godt. Takk for alt som eg har fått.

Du er snill, og du held av meg. Kjære Gud, gå aldri frå meg.

Pass på liten og på stor. Gud bevare far og mor.

Jesus bevare alle ’natt, Amen!”

Det siste la me til for å vere heilt sikre!  Nokre minutt seinare gol hanen, og det var tid for morgonstell. Bort i grova att, samme puss og vask, og slik kunne vi halde på heile dagen. Mamma var heilt over seg for slik reinsemd, men me tok no vel ikkje skade av slikt?!

Då eg seinare som speidar, var på leir i telt og sovepose, var det framleis noko særs med utandørs tannpuss! Rart kva det er som festar seg for livet!

Synnøve Myrdal – 2015

Visthus 1

8. I høre te hær!

Jeg er hjemme på mimre-ferie sammen med søster Janfrid, med base på Teia – for tiden uten søster Eli, som jobber på Smøla.

Vi er på kirkegården for å se til gravene til mamma og pappa, farmor og farfar, og rusler rundt og ser på andre, gamle og nye graver. Kirkegårder er fredens og ettertankens hage, fyller oss med minner om tider og mennesker fra et annet liv – barndommens bekymringsløse verden.

Tilfeldighetene vil at vi treffer på Marvin, som forteller oss at hans kone Kjellrun skal stedes til hvile dagen etter. Deres eldste datter, Astrid, var min klassevenninne, og vi bestemmer oss for å gå i begravelsen.

Vi sitter på bakerste benk, mens kirken sakte fylles opp av familien og bygdefolket, og en vemodig stemning hviler over kirkerommet.

I denne lille kirken er jeg konfirmert og her fulgte pappa meg opp kirkegulvet på min bryllupsdag. Her har jeg fulgt foreldre og besteforeldre, tanter og onkler, søskenbarn og venner til deres siste hvile.

Plutselig veller sterke følelser frem, så tårene sprenger på. Ikke triste tårer, nei hjertet fylles av en inderlig takknemlighet og varm glede. Jeg opplever et intenst fellesskap og samhørighet med folket i denne kirken, i denne bygda.. Flesteparten av dem kjenner meg og vet hvem jeg er, hvor jeg kommer fra.  Her hører jeg også til, her er jeg hjemme! Selv etter snart 40 år i østlendighet, er det her jeg har røttene mine – jeg vil alltid være en del av dette bygdesamfunnet som heter Vågstranda.

Tankene går videre til våre barn og barnebarn, oppvokst i byen – de får kanskje aldri oppleve dette fellesskapet, denne soleklare vissheten om at ja, akkurat her er jeg rotfesta for evig tid!

Det kan ikke understrekes sterkt nok hvor viktig det er å vite hvor man kommer fra, at man hører til et sted, i en familie hvor historie og tradisjoner blir verdsatt.  I dagens urolige samfunn, er dette god ballast å ha med seg, kanskje spesielt for de unge.  Å vite hvem man er, gir selvfølelse og trygghet.

Men vi bør ikke vente med å få de eldre til å fortelle om hvordan det var før – plutselig er de ikke mer, og da er det for sent.  Bare ved å spørre og vise interesse, kan vi lære mer om våre aners liv og verdinormer. La oss begynne nå!  Vi som har barn og ungdom i huset – fortell!  Selv om interessen for ‘mimring’ stiger med alderen, tror jeg at vi kan få de yngste interessert ved å gi dem regelmessige små drypp – Prøv!  Det som er moderne i dag, er historie i morgen.  La oss være takknemlige for at vi kjenner våre røtter – Ta godt vare på dem og minnene!

  Lat oss ikkje forfedrane gløyma

 under alt som me venda og snu.

 For dei gav oss ein arv til å gøyma,

 han er større enn mange vil tru.

Synnøve Myrdal – 2014

Vagstranda

9. Ein fisketur

Einj  fesketur

Dæ siste dagan he nåreislå vore lei, og de he pessregna, so fålk he ’kje helt  se utfør dørin: ”De he vøre nåkå snekje ja, men de e ei anna ækt i dag.”

Fer no he kammarvere roa se, og i dag e de slek ein skjekkele goversdag, og n’Arild og n’Svein he stått opp i porkotten, og no he dæ fått før se at dæ ska oppi elva og feske kree.

Og sjøl om o’Anny fekk Bergyltre mæ kokkelur som agn, mænte gutongan at kreå heiller velle ha makk. Dæ fylte ei gammal tobakksøskje (Raudmix?) og rusla oppover dalen, førbi Olaf-bua, over (gamle-)brua og oppover eit stykkje. Nedafør Ola-bru’n var  det enklast å komme se ut i elva, og her va det øye midt uti, der det va lugomt å stå mæ trøen.

n’Svein ha på se nåken gamle, utgåtte skre ette far sin, menst 3 nommer fer stor, og so gjekk det no’kje bere te einn at’n glei på sa våte stænan. Der sat’n, mæ vekla oklakul og klissblaut kortbrok!

Mæn n’Arild e nådelaus: ”Sku me feske kree, eill sku me bade?” ”I e so låk i fota, i trur i storta! Kan me’kje gå hæmatt? Me kan feske dassmort frå kai’n i sta’n?”

n’Svein e ’kje so høg i hatta no: ”Å so he i fått eit kleggjabet atti kalbot’n, i kleia mæstå senadrått på me – å førresten so lika’kji kree!”

Sa to gårongan er stort sett vel førlekt, og n’Arild tenkje se om fer å komme på nåkå so gjer oløkkå hass Svein lett mender:

”Borti groven der e de fullt tå lappespye, og sia du allereie e blaut i brokja, kan me fylle lommen dine? Og så finn me o’Anny og o’Anne-Jøran, og so kasta me lappespye på dæ?” Ka du sæ, Svein, bli’kje de rart?”

Og n’Svein gløme både kleggjabet og oklakul, og henka se opp på væn. Fjese hass vise at her e ein kar mæ eit mål: ”Kjøm du’kje, Arild? Ka du drøla ette? I haurte o’Anny sæ at dæ sku plokke gjætasømmer ovai n’Tomander, so dæ e rett borti her!”

Mæn n’Arild he kome på at kanskje ta her ’kje va so lurt læll? Dæ sku no ha følgje mæ sa tausongan på skulen i mårgå, og dæ kunne ta ein grusom hemn? ”Du Svein, me ska’kje legge lappespyå oppi sa gamle skren åt far din då, so fer’n sjokk å daua?”

n’Arild ser mæ ein gong at ta ikkje va so god ein tanke, og snur brått om: ”Næ, me tek spyå mæ oss på skulen i mårgå, og so kan o’Emma-moste førtæl oss om froskeegg, og so fer både i og du Meget i Naturfag!”

Ta her kunnje ha vøre ei sann historie, mæn de e bære nåkå i he kokt ihop mæ alle orda i fekk igår – Tusen takk!

Synnøve Myrdal – høst 2013

Olabrua

2. Saufjøsen hass pappa

«I hæte Sinnjæu Ottosdotter, i budd’ opponde Koill’n. No set i her på tråppen, å minnjest tuill å troill…»

Næ, det fer no være måte på tuill-rim! Mæn på tråppen hæme på Teia set i, å ser på saufjøsen hass pappa, so ikkje e å sjå, bære røtne ræsta, attgrodd mæ kjerr å måse.

Men i ser: pappa laga høystål tå gamle jernbanesville, spikra rebbegålv åt sauinj, hønehus å utedo. Ei klokshøne la se te å ruge på doløkja einj gong – ho va’kje go å få fløtta på!

Før sauinj fløtta inn på ta nye rebbegolve, fekk me jæntongan ha lækarhus dær, med gamle fillerye å potetkasse te møbla.

I høre Beatles frå ein transistorradio: «She loves you, yeah,yeah, yeah», mæns n’pappa passa på ei søye so ska lamme.

Saufjøsen hass pappa va unik, mæn «.. om han er borte, så finst n’lell!»

Synnøve Myrdal – 2015

10928886_10152753304127483_2125197810369091292_o

6. Påske på Fjellsetra

Me va vel 12-13 år, i og o’Janfrid, den påska me for på setra. Ikkje ha me ved, berre ein blå gassboks, so me kokte oss erte(kanon-)suppe på, med brødskive attåt. Me heldt varmen under dyna, der me sat i senga og småkrangla om å huske namna på flest ski- og skeiseløpera, film-og popstjerna. Vinnaren «fekk» n’ Gjermund Eggen, taparen måtte nøye seg med tvillingbroren Jo! Elles va Cliff Richard og Wenche Myhre dei store idola, og Beatles låg i startgropa.

Utover ettermiddagen bles det opp, og det va meldt uver te natta. I sju-tida på kvelden kom n’pappa opp fer å sjå ette oss, at me ha det bra. Og det hadde me, og ette å ha lovt å halde oss inne, so for n’pappa ned att. At han va redd for småtausen sine, va tegn på omsorg, men det store va at han let oss vera att der oppe – det voks me fleire meter på i sjøltillit og mestring!

Me sov ikkje stort, og utpå natta kledde me på oss, gjekk ut og tok inn skia våre, me va redd dei skulle blese nedover i Litjebotn. Neste dag skein sjølsagt sola, og med va kjempekry over å «overlevd» ei stormnatt åleine på setra!

Synnøve Myrdal – 2015

Påske på Fjellsetra 1Påske på Fjellsetra 2

1. Hæme

Her er jeg bare meg selv – på jakt etter vår og hvitveis!

Alle forstår kanskje ikke hvor stort det er for meg å være tilbake her i mitt barndomsrike.

Glemt er den sterkt svaksynte dama fra blindeforbundet, som holder forederag om hvordan det er å være synshemmet.

Her er jeg bare ho Synnøve på Teia, og den hvite stokken er blitt turstav. Jeg tar på meg støvler, og med Ipaden i sekken legger jeg i veg, stadig på jakt etter de gamle stiene, skolevegen gjennom skogen, setervegen, stedene vi fant liljekovall, hvitveis eller blåbær!

Om jeg ikke finner hvitveisen før jeg må dra hjem til Moss, så har jeg funnet igjen litt av meg selv, alle disse fantastiske minnene, som alltid vil være en del av den jeg er!  – og jeg fant hvitveisen til slutt også!

Synnøve Myrdal – 2015

Hæme 3Hæme 2Hæme 1

3. Gnagsår

Etter gårsdagens skriverier, trengte synet hvile og kroppen aktivitet.

Når dagen opprant med solskinn og himmel blå, er det bare å ta støvlene på, pakke tursekk og ut å gå! Dvs hadde jeg latt støvlene stå, og tatt joggesko på, hadde jeg unngått gnagsår å få!

Men kjempefin tur ble det; oppover og forbi Lasse- og Knutgarden, som for lengst er historie, videre framover dalen på fin veg, og med elvesus i det fjerne. Passerer sommarfjøsen og innlegå hass Ola – her gikk vegen til setra vinterstd, over Trollkloppa, forbi de gamle setermurene og opp på Høgmyran, for til sist ta fatt på Storbrauta og til målet: Fjellsetra.

Sommerstid gikk vi som oftest opp Svora. I dag er det umulig, svære steinblokker har rast ut i elva og stien er vasket vekk. Men blåbærtuene holder stand, selv om krattskogen breier seg overalt.

Jeg kommer etter hvert til min nye yndlings-rasteplass; der elva flyter bare 20-30 meter fra vegen. Setter meg på en stein og nyter lyden av rennende, sildrende, lett fossende vann, som nesten overdøver småfuglene. Sola glitrer i vannet, lise for sjelen!

Og jeg tenker: Så heldig jeg er, som kan gå her i marka alene, uten ledsager, ingen fare for å gå seg bort – her finner beina mine vegen helt selv! En lten kaffekopp hos Margot, og så er gnagsårene mine hjemme – livet er herlig! 🌞

Uten navn1

5. På skuleveg: «Øvre vægainj».

Tidlegare na vekå fekk i før me at i sku finne att na game skulevæn me gjekk på ski om ventern. Opp bakkjin ovai Teia, og innover skulehagen langs den gamle setervegen frå Straume.

I snudde rutå, og gjekk ned på Nyvæn, bortover te der det gjeng væg ned te byggefeltet. Der klatra i over gjerde, og krongla me fram gjennom hogstfektet, mellom mosegrodde stubba og rotvelte, gjørmehål og kvist og kjerr.

Kom me bort åt grova, so renn i byta mot Teia. Sleipt og arrgrodd va det, men sta e ho, eldstetausa hass Otto, og i kom me opp åt grinda, kleiv over, og so va det berre bakken ned, so va i hæme att, sveitt og gjørmete, men du store – so nøgd mæ me sjøl!

 

skuleveg

4. På skuleveg: «Skogainj»

I dag starta turen bortover Nyvæn, ned gjennom byggefeltet te skulen, og ned på kjerkegarden – he månge å helse på der.

Hæmover gjekk i gamlevæn, og stoppa på Husa – sku i prøve me oppover? Me tok bestandig snarvæn frå Teia, gjennom skogen langs grova, der det krydde tå gjætasømmer om våren, kraup gjennom eit hol i gjerda bakom Husa, og kom ned på gamlevæn, der med slo følgje mæ ongan frå Dala inn åt skulen.

I laut kompromisse og gå lgjennom hogstfeltet, der i te slutt, etter ein nåkå strabasiøs klatretur, kom opp på rasteplassen, hunder meter frå væn opp på Teia. Mæn opp kom i, i dag au!

skogain